Thóc mầm

Chim sẻ ăn thóc mầm
Chim ăn thóc mầm

Gạo mầm rất tốt đối với người thì thóc mầm cũng rất tốt đối với chim.

Nhờ hàm lượng GABA cao trong thóc mầm cùng nhiều dưỡng chất quan trọng khác mà chim có thể:

  • Hót hay hơn
  • Bay nhảy khỏe hơn
  • Ít bị bệnh hơn (kháng bệnh tốt)